Ebatervisliku töö- ja elukeskkonna salakaval mõju

Tänapäeval tuntakse suurel hulgal aineid, mis kindlalt olevat tervisele kahjulikud. Lisaks tuntud ainetele-materjalidele on aga veel ohtralt seni tundmatuid, samuti kahjulikult mõjuvaid aineid. Mida me ei tunne, nendest ei oska ka hoiduda.

Nii mõnigi on ehk märganud õhus läikivat metallitolmu, viibides töökojas või sepikojas, kus hõõrutakse läikima, lihvitakse, keevitatakse vm moel töödeldakse metalli. Metallitolmule ei pööratud varem tähelepanu. Nüüdseks on teada, et väikesed metallikübemed, samuti kivitolm, võivad põhjustada nn tolmukopsu, eriti kui töötada metalli- või kivitolmuses keskkonnas pikemat aega. Lugematul arvul inimesi haigestus tolmukopsu ja selle tulemusena tuberkuloosi, astmasse, kopsulaienemisse või kopsuvähki enne, kui tolmu ja haiguste vahelist seos lõpuks avastati.

Ajad on muutunud, töökaitse teinud edusamme. Tänapäeval on metalli või kivitolmuses keskkonnas töötades ette nähtud isiklikud kaitsevahendid. Need on kohustuslikud.

Ometi, kõigist teadmistest ja kogemustest hoolimata esineb palju ükskõiksust ja hoolimatust: tööandjad hoiduvad töökaitseinvesteeringutest sageli nii palju kui võimalik ja töötegijad omakorda ei hooli isiklikest kaitsevahenditest, sageli ei kasuta ebamugavaid näomaske/kaitseid. Nii puututakse kokku mitmesuguste kahjulike ainetega, mis väheselgi hulgal, kuid pidevalt, pikema aja jooksul võivad oluliselt kahjustada inimese vastupanuvõimet.

Ettevaatust - asbest!

Üks hullemaid vähi teket soodustavatest ainetest on asbest. Juba üle 50a tagasi rääkisid Põhja-Prantsusmaal arstid šokeerivatest tähelepanekutest. Nimelt, ühe asbesti töötleva tehase töötajatest (paljud olid poolakad) haigestus lühikese aja jooksul kopsuvähki. Arstidele oli algul täiesti arusaamatu, miks noored täies elujõus mehed äkki nii tõsiselt haigestusid. Lõpuks taipas paar arsti, milles asi - seos oli haigestumiste ja asbesti vahel. Alles seejärel hakati sellele üldisemaltki suuremat tähelepanu pöörama.

Tänapäeval teataksegi asbesti kui üht hullemat vähki soodustavatest ainetest. Ka eterniidis, asbesttsementplaadis on teatud kogus asbesti. Nii on kõik selliseid asbestisisaldusega plaate saagivad või muul moel töötlevad töötegijad samuti ohus vähki haigestumisel.

Kui asbesti kohta tulev informatsioon sai avalikuks, hakati otsima võimalusi ohtlike materjalide asendamiseks ohutumatega.

Asbesti on ka pritsitavates pinnakattematerjalides, mida on kasutatud seintel ja lagedel. Selliseid materjale on kasutatud ka paljudes ühiskondlikel ehitustel, mh ka koolimajades. Nendest pinnakattematerjalidest vabaneb pidevalt õhku asbestikübemeid ja õhuga koos satub ohtlik asbest ka kopsudesse. See on selge terviserisk koolilastele ja teistele sellistes hoonetes pikki päevi töötavatele.

Paljudes teisteski ehitusmaterjalides kasutatakse vähi teket soodustavaid aineid. Kui sellist materjali saetakse, hööveldatakse või mingil muul moel töödeldakse, tekib peenike tolm, mis sisaldab väikesi kübemeid, sh ka mürgiseid aineid. Selle asemel, et need ained mingil moel neutraliseeritakse, satuvad need hingamisega õhust kopsudesse ja pikemat aega sellises keskkonnas olles põhjustavad haigestumise.

Vali ehitusmaterjalid hoolikalt

Tänapäeva ehitusmaterjalide, puhastusainete, värvide jt kõikvõimalike kemikaalide suures valikus on ettevaatlikkus omal kohal. Tasub mõelda, milliseid materjale kasutada põrandate, siselagede ja seinte katmiseks. Nende toodete valmistajail on sageli kalduvus alahinnata toodete põhjustavaid terviseriske. Neile tähtsaimad kriteeriumid tunduvad olevat eelkõige otstarbekus ja majanduslik rentaablus. Tulemuseks on aga tuhandete inimeste haigestumine erinevatest kahjulikest kemikaalide mõjust. Tüüpilisteks näideteks on asbesti ja ka formaldehüüdi põhjustatud tervisekahjustused.

Kahjuks arstid võtavad selles seisukoha alles siis, kui juba märkimisväärsel hulgal inimesi on haigestunud, mõnikord ei võeta ka siis midagi ette. Paljud on sel ajal juba haigestunud väga tõsistesse haigustesse, pikemat aega sellistele ohtlikele kemikaalidele aldistudes.

Sageli alles liiga hilja tunnistatakse, et sellistel tähtsusetuna tunduvatel asjadel, st väga väikestelgi mürgihulkadel võivad olla aja jooksul hävitavad tagajärjed meie tervisele.

Ehitusmaterjalidega tegelevatel inimestel tuleks olla hästi teadlik sellest, mida mingi materjal sisaldab, et siis vajadusel oskaksid leida kaitseabinõud.

Oma eramut plaanitsevad peaksid täpselt järele uurima kauba maaletoojalt, kas nende tooted, nt isolatsioonimaterjalid või ehituspaneelid, sisaldavad kahjulikke aineid.

Neist asjadest selguse saamine ei ole nö hädakaitse liialdus. Ohtlikele gaasidele või mürgistele kübemetele aldistumine on selge terviserisk ja võib mängida olulist osa ka vähi arenemisel.

Kuna vähki põhjustavaid aineid, selliseidki, millest me siiani veel ei teagi, on niigi palju, peaksime kõikvõimalikul moel vältima neid, millest oleme teadlikud.

Kui ehitades tahetaks arvestada ka tervislikkuse sieuskohti, on vanad, headeks osutunud looduslikud materjalid esikohal. Nendeks on nt looduslik kivi, põletatud tellis ja töötlemata puit jm. Nendest materjalidest on meilgi aastatuhandete kogemus, kõikidesse teistesse ehitusmaterjalidesse tuleks aga suhtuda terve mõistusega kriitiliselt.

Paljudki silmapaistvalt reklaamitud tooted on kaugel tervislikkusest.

Jasmiin-Ene KALLAS

 

NB! Projekti "Tubakast Lahti" küsimustik tööandjatele
NB!
PALUN LOE ENNEM tellimuse vormistamist!


 
Kas seksuaalkurjategijate keemiline kastreerimine peaks olema Eestis lubatud?

Jah, vabatahtlikele - 14%

Jah, sunniviisiliselt - 38%

Ei mingil juhul - 48%

Hääletanuid : 71583

terviseleht@terviseleht.ee Delfi