Valikud avardavad maailma

Mõiste vereta meditsiin assotseerus mul kohemaid mõistega vereta jaht. Kummalisel kombel leiab neis, eks ole, küllaltki kaugelasuvates alades, ühiseid jooni. Ja kui veel kaugemale minna... Lehe 9. leheküljel kirjutab Urmas Eslon jalgpallist, mis veel Eestis on vereta.

Mõlemad, nii vereta meditsiin kui vereta jaht on toonud kaasa uue mõtteviisi mitte ainult ravitöös ja jahinduses, vaid on aidanud kaasa arsti/jahimehe ja patsiendi/uluki suhete täiesti uuele kvaliteedile. Seega meditsiini/jahinduse eetikale tervikuna.

Uue meditsiinieetika kohaselt on patsient individuaalne isiksus, kelle puhul tuleb arvesse võtta mitte ainult haigust, vaid samavõrra ka tema psühholoogilist, intellektuaalset, kultuurilist ja samuti religioosset tausta. Sõnaga - tema mõttemaailma ja väärtushinnanguid.

Patsiendil on õigus nõutada arstilt adekvaatset ja üksikasjalikku informatsiooni nii oma haiguse olemusest kui erinevatest ravivõimalustest. Ja seda seevõrd, et ta oleks suuteline otsustama, kas anda oma teavitatud nõusolek või keeldumine pakutud ravile.

Arenenud riikides on seadusandlus neis küsimustes valdavalt paigas, Eestis käib sellealane ettevalmistustöö.

SILLE MAKSIMOV

 

NB! Projekti "Tubakast Lahti" küsimustik tööandjatele
NB!
PALUN LOE ENNEM tellimuse vormistamist!


 
Kas seksuaalkurjategijate keemiline kastreerimine peaks olema Eestis lubatud?
jah, vabatahtlikele
jah, sunniviisiliselt
ei mingil juhul
terviseleht@terviseleht.ee Delfi