Prantslased tahavad bioravimiteturust osa
03. detsember 2004

Prantsuse ravimitööstuse organisatsioon LEEM soovitab riigil kasutada ära biotehnoloogia revolutsiooni ning hõivata osa kasvavast bioloogiliste ravimite turust. LEEM’i raportis nenditakse, et erakordselt tihedas konkurentsis peab Prantsusmaa viivitamatult ja püsivalt tegutsema, kui soovib kujuneda oluliseks tegijaks biofarmaatsiatööstuses.
LEEM on koondanud dokumenti „Biomedikamendid 2010” viis peamist eesmärki perioodiks 2002-2015, millega soovitakse arendada Prantsuse biotehnoloogia sektorit ning meelitada riiki välisinvesteeringuid. LEEM märgib koostatud biomedikamentide ülevaates, et biomedikamentide tähtsus farmaatsiatööstuse edasises arengus aina kasvab. „Aastaks 2010 peaks patsientideni jõudma 87-137 biotehnoloogilist ravimit. Selleks ajaks moodustavad biomeditsiini tooted 12% globaalsest ravimiturust, mille käive on umbes 100 miljardit dollarit. Iga-aastane enam kui 14% kasv võimaldab neljakordistada olemasolevat tootmisvõimsust.
LEEM’i hinnangul avaneb seetõttu Prantsusmaale võimalus meelitada riiki biofarmaatsiatööstuse tehaseid, mis püstitatakse, et rahuldada kasvavat globaalset turunõudlust. Prantsusmaa võib tööstuse kirjeldatud arengu korral arendada välja konkurentsivõimelise biotehnoloogia võrgustiku.
Esiteks, LEEM soovitab teha elu- ja nanoteadustest absoluutne teadus- ja arendustegevuse prioriteet. LEEM soovitab, et uus riiklik teadust finantseeriv asutus (Agence Nationale de la Recherche) peaks kulutama 60% eelarvest (1 miljardit eurot aastas) eluteadustele ja nano- ning biotehnoloogiale. Teiseks näeb LEEM, et Prantsusmaa vajab kahte või kolme biokeskust – biotehnoloogia tippkeskust – ühendamaks akadeemilist, kliinilist ja erasektorit, et saavutada võtmevaldkondades kriitilist massi. LEEM planeeriks eluteaduste keskuse Pariisi piirkonda ja nanotehnoloogia keskuse Grenoble’sse. Täiendavalt soovitab LEEM valitsusel kehtestada maksusoodustused bioloogiliste ravimite arendamise ja tootmisega seotud teadlastele.
Kolmandaks soovitatakse luua riiklik fond, mis toetaks biofarmaatsiatoodete esimesi kliinilisi katseid Prantsusmaal. Neljandaks soovitatakse luua finantsmehhanism, mis toetaks investeeringuid uute biotootmistehaste rajamisel. Viiendaks soovitatakse käivitada riiklik strateegiline kava biotehnoloogia sektori kasvava koolituse ja tööjõu vajaduse rahuldamiseks. LEEM märgib samuti, et kuigi Prantsusmaa on üks Euroopa suurimaid ravimite tootjaid, asub riigis vaid kuus biofarmaatsiatööstuse tehast. Kuigi riikliku farmaatsiatööstusliku tootmisvõimsuse loomine nõuab arvestatavaid investeeringuid (vahemikus 250 kuni 300 miljonit eurot tehase kohta), loob see teiselt poolt umbes 3 500 töökohta, millest pooled oleksid kõrgelt kvalifitseeritud teadlastele.
Aruanne loetav (prantsuse keeles): http://www.extranet.leem.org/UploadPublic/2004/versionrésumée.pdf ...
Cordis/SA Geenikeskus

 

 

NB!
PALUN LOE ENNEM tellimuse vormistamist!


 
Kas seksuaalkurjategijate keemiline kastreerimine peaks olema Eestis lubatud?
jah, vabatahtlikele
jah, sunniviisiliselt
ei mingil juhul
terviseleht@terviseleht.ee Delfi