Maitsegeen
16. veebruar 2005

Maitsmistundlikkust mõjutav nn maitsegeen on oluline laste toidueelistuse kujunemisel. Vanemas eas mõjutavad aastatega sageli muutunud toidueelistusi enam ümbritsev keskkond ja kultuur.
Sellisele järeldusele jõudis dr Julie Mennella juhitud uurimisgrupp, uurides maitsetundlikkust ja toiduga seotud käitumist üle kolme TAS2R38 geeni, mis kodeerib mõru maitset tundvaid maitseretseptoreid, variatsiooni. Uuringu käigus eraldati kontrollgrupid vastavalt erinevatele geenialleelidele: uuritavad omasid kas kahte mõrutundetut alleeli, kahte mõrutundelist alleeli või kummastki alleelist ühte.
5-10 aastastele lastele ja nende emadele anti maitsta kolme erineva kontsentratsiooniga mõrumaitselist jooki. Kui enamik mõrutundelise alleeli omanikest tundis mõru maitset juba kõige lahjemas lahuses, siis kahe mõrutundetu alleeliga inimesed seda seal praktiliselt ei tundnud. Ka olid kahe mõrutundelise alleeliga inimesed mõrule maitsele tundlikumad kui ühe vastava alleeliga inimesed. Laste magusaeelistused olid samuti seotud nende alleelidega: mõrutundelist alleeli omavad lapsed eelistasid rohkem magusat kui mõrutundetut alleeli omavad. Vanemate inimeste puhul ei mänginud see aga magusaeelistuses mingit rolli, mis viitab võimalusele, et kogemused ja kultuuriline taust summutavad vananedes apsepõlves äärmiselt olulise geneetilise efekti. ...
Geenikeskus

 

 

NB!
PALUN LOE ENNEM tellimuse vormistamist!


 
Kas seksuaalkurjategijate keemiline kastreerimine peaks olema Eestis lubatud?
jah, vabatahtlikele
jah, sunniviisiliselt
ei mingil juhul
terviseleht@terviseleht.ee Delfi