GMO - suurem väljasuremise oht
01. juuli 2002

Kaks Ameerika Ühendriikide teadlast on leidnud, et geneetiliselt muundatud organismide (GMO) viimine loodusesse võib suurendada looduslike liikide väljasuremise teoreetilist riski.
USA Purdue Ülikooli professorite William Muir’i ja Richard Howard’i hoiatust tasub võtta tõsiselt arvestades Euroopas toimuvaid arutelusid geneetiliselt muundatud tehnoloogiate üle.
Arvuti mudelite ning statistilise analüüsi käigus uurisid nad hüpoteetilisi riske, mis kaasnevad GMO-de sisseviimisega looduslikesse populatsioonidesse. Töötati välja kolm uut stsenaariumit, mille alusel viib GMO-de juurutamine looduslike liikide hävinguni. Stsenaariumite alusel võib väita, et liikide väljasuremise oht on palju suurem, kui seda varem arvati.
Ühe stsenaariumi alusel leidsid teadlased, et suurema kala vettelaskmine, kellel on ühtlasi suuremad võimalused paaritumiseks, kuid lühem eluiga, võib viia loodusliku populatsiooni väljasuremiseni vähem kui 40 generatsiooni jooksul. Teise stsenaariumi käigus uuriti geneetilist muundust, mille abil suurendatakse isase kala suurust eesmärgiga leida rohkem paarilisi ning pikendada eluiga. Katsete käigus selgus aga, et kalade viljakus väheneb. Looduses tähendaks see populatsiooni väljasuremist vähem kui 20 generatsiooni jooksul.
Teadlased tegid kindlaks ka selle, et on võimalik stsenaarium, mille alusel sisseviidud geen suudab laieneda tervele populatsioonile vähendamata seejuures populatsiooni arvukust. Bioloogiaprofessor R. Howard’i sõnul on siiski väga raske hinnata riske, mis sellise geeni sisseviimisega kaasneda võivad.
Purdue Ülikool teeb koostööd USA Põllumajandusministeeriumiga “Biotehnoloogia Riskide Hindamise Programmi” raames, mille eesmärgiks ongi hinnata biotehnoloogiaga kaasnevaid riske. Professor R. Muir’i arvates saab tarbijate usaldust transgeensete tehnoloogiate kasutamise suhtes võita vaid siis, kui võimalike riskide avaldumine on põhjalikult ja erapooletult läbi uuritud. ...
Geenikeskus/Cordis

 

 

NB!
PALUN LOE ENNEM tellimuse vormistamist!


 
Kas seksuaalkurjategijate keemiline kastreerimine peaks olema Eestis lubatud?
jah, vabatahtlikele
jah, sunniviisiliselt
ei mingil juhul
terviseleht@terviseleht.ee Delfi